Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski. Uroczystość odpustowa w naszej parafii. Możliwość uzyskania odpustu pod zwykłymi warunkami. Dzisiaj nie obowiązuje w ramach naszej parafii wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.


Warunki uzyskania odpustu zupełnego (dotyczy odpustu parafialnego).
Odpust zupełny jest darowaniem całej kary doczesnej za grzechy, które zostały już odpuszczone. Można go ofiarować za siebie lub za duszę jednego zmarłego, intencję tę należy określić przed uzyskaniem odpustu.

Aby uzyskać odpust zupełny, trzeba wykonać nie tylko pobożne dzieło, z którym związany jest odpust, ale ponadto z sercem podjąć określone warunki.
W jednym dniu można uzyskać odpust zupełny tylko raz. Konieczny jest stan łaski uświęcającej, przynajmniej pod koniec wykonywania określonych czynności.


 
1. Spowiedź św. (w bieżących warunkach wzbudzenie Żalu Doskonałego – z motywacją skruchy wobec zranionej przez grzech Miłości Boga).
2. Komunia święta (w danych realiach w formie duchowej).
3. Modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża (nie musimy znać tych intencji, a odmówić możemy np. jedno „Ojcze nasz” i jedno „Zdrowaś Maryjo”).
4. Wyzbyć się przywiązania do wszelkich grzechów, nawet lekkich (jest to raczej stan duszy, a nie jednorazowa czynność do wykonania).
5. Pobożne nawiedzenie mającej swą uroczystość świątyni i odmówienie w jej wnętrzu modlitw: „Ojcze nasz…” i „Wierzę…”. (w obliczu „lock down” będzie to uczestniczenie we Mszy świętej za pomocą dostępnych środków komunikacji, w przypadku naszej parafii, wykorzystując aplikację Zoom)
Ze względu na uroczystość odpustową w ramach naszej parafii nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.