Aktualności w dobie pandemii.

Z głębokim ubolewaniem informujemy, że budynek kościoła, z uwagi na odgórne rozporządzenia, pozostaje zamknięty.

Trwają starania o to, by podtrzymać naszą modlitewną jedność za pomocą interaktywnego przekazu z odbywających się pomimo wszystko Mszy świętych.

Pragniemy, by nie była to jedynie transmisja jednostronna, a angażowała także w miarę możliwości Parafian, stąd w najbliższym czasie będziemy przeżywać wspólnie Msze święte dzięki aplikacji Zoom Cloud Meetings. O wdrożeniu tej formy komunikacji, natychmiast po jej zainstalowaniu powiadomimy.

Tymczasem, zapewniamy o nieustannej łączności modlitewnej, która znajduje swe dzienne podsumowanie w wieczornym błogosławieństwie wszystkich Parafian Najświętszym Sakramentem.

Z Panem Bogiem i Maryją! +++