Kościół otwarty… Możliwość spowiedzi… Komunia święta przyjmowana w sposób duchowy…

W związku z aktualnymi regulacjami wobec pandemii wszystkie Msze święte będą sprawowane bez udziału wiernych.

Kościół będzie jednak otwarty w standardowych dla naszej parafii godzinach, równolegle do trwających w tym czasie Mszy świętych.

W niedzielę kościół będzie dostępny dla wszystkich pragnących trwać w nim na osobistej modlitwie w godzinach od 8.30. do 12.00. oraz od 18.30. do 20.00.

W tym czasie będzie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, którego miejsce udzielania zostanie tymczasowo przeniesione do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Prosimy jednocześnie, by pozostało ono do wyłącznej dyspozycji spowiednika i bieżącego penitenta. Oczekujących w kolejce, prosimy o pozostanie w głównej części kościoła.

Przyjęcie Komunii świętej będzie możliwe jedynie w sposób duchowy.