ŚW. MICHAŁ ARCHANIOŁ W NASZYCH DOMACH! Peregrynacja figury św. Michała w Wielkim Poście.

Od I Niedzieli Wielkiego Postu, a więc od 1 marca 2020 r., rozpoczynamy w naszej parafii peregrynację figury św. Michała Archanioła.

Trudno nie odnieść wrażenia, że ataki złego ducha wobec ludzkości stały się już coraz bardziej jawne. Jest on zaciekłym wrogiem naszego zbawienia i robi wszystko, byśmy stracili sprzed oczu i z serc Bożą łaskę, a jedynie ona może wlać w nas nadzieję i wiarę, że nasze życie jest czymś bezcennym i ma prowadzić do spełnienia się w wieczności… w Niebie.

W tej walce o poczucie sensu… o Niebo!, nie pozostańmy bierni, nie pozostańmy sami. Tak często mamy wrażenie niewytłumaczalnego paraliżu, krepującego nasze najszczersze nawet dobre chęci. Zaangażujmy do tej batalii o naszą wieczność i jakość doczesności Tę, przed którą drży szatan, a więc Maryję – Królową Aniołów, wraz z Jej najwierniejszym Wojownikiem – św. Michałem Archaniołem.

Zaprośmy do naszych domów św. Michała Archanioła, który swym Mieczem,

-dzięki naszej pokucie,

-wyrzeczeniom,

-modlitwom,

-pragnieniom przemiany zniewolonego grzechami serca,

będzie miał sposobność do przecinania niewidzialnych, a jakże realnych więzów, oddzielających nas wzajemnie w rodzinach, w relacjach, oraz powodujących skamienienie wnętrz w odniesieniu do Boga.

Rozpoczęcie peregrynacji nastąpi podczas niedzielnej Mszy świętej (1.03.2020). Każda rodzina, bądź osoba, po uprzednim zapisaniu się na listę znajdującą się w zakrystii, otrzymuje na jedną dobę figurkę św. Michała Archanioła wraz z propozycjami modlitw. Tuż przed rozpoczęciem Mszy świętej wieczornej w trakcie trwania peregrynacji, następuje zwrócenie figurki, a przed błogosławieństwem na zakończenie Eucharystii przekazanie kolejnemu, zadeklarowanemu na liście domowi.

Razem z Najświętszą Maryją Panną, razem ze św. Michałem Archaniołem, w obliczu wszystkich naszych problemów, wołajmy: „Któż jak Bóg!”