ZAWIERZENIE NASZEJ PARAFII NIEPOKALANEMU SERCU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje!” Tak, jak niegdyś wobec wszechobecnego zła za czasów Noego, arka stała się ratunkiem, analogicznie, ze względu na Boży zamysł, Serce Maryi jest dla ludzkości najpewniejszym Schronieniem. Dzięki aktowi Zawierzenia, cała parafia dała wyraz pragnienia znajdowania się w najbezpieczniejszym Wnętrzu – Sercu Maryi, które najdoskonalej przyjęło Wszechmogącego.
Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny towarzyszy fragment ewangelii na temat Zwiastowania. To, co się wówczas wydarzyło, to najwyższej rangi wydarzenie we wszechświecie. Najbardziej oczekiwane w dziejach ludzkości – oczekiwanie na Mesjasza – wypełniło się. Maryja wobec tego faktu miała prawo oczekiwać, że pojawią się wokół Niej całe zastępy Aniołów. Tymczasem forma okazała się prosta. Słowa Anioła, decyzja, odpowiedź Maryi, obietnica Boża. Forma naszego Zawierzenia także nie była pozornie nadzwyczajna, ale przez naszą decyzję, możemy być równie pewni, że Bóg wziął nasze postanowienia zdecydowanie na poważnie.
Maryjo, dzięki Bożej łasce, której Jesteś Pełna, prowadź nas do Twego Wszechmogącego Bożego Syna… Ucieczko grzeszników, przybliżaj nas nieustannie do Promieni Miłosierdzia Jedynego Zbawiciela…
Swój akcent w Uroczystość Zawierzenia wniosły także dzieci, które wykonały kwiaty dla Królowej Nieba i Ziemi. Mama Boża zawsze podczas objawień zwraca się ze względu na autorytet słów Testamentu z Krzyża – „Moje Dzieci”. Nie udawajmy, że jesteśmy samowystarczalni. Chciejmy być dziećmi, które są prowadzone z największą mądrością, czułością i perspektywicznością na miarę nieba.