Wieczory modlitewne poprzedzające ZAWIERZENIE naszej parafii.

W czwartek (5.12.19) czuwaliśmy wraz z Maryją, będącej w łączności ze swym Synem – Jezusem Chrystusem – oskarżonym, uwięzionym, osadzonym w ciemnicy. Chcieliśmy jednocześnie uczyć się Jej niebiańskiego zatroskania o nas znajdujących się w życiowych ciemnościach. Ciemnościach poczucia bezsensu, niewiary, grzechu, beznadziei…
Piątkowego wieczoru (6.12.19) usiłowaliśmy towarzyszyć Maryi w Jej doskonałym przeżywaniu całym Niepokalanym Sercem Tajemnicy Krzyża. Był to czas pełnego skruchy dziękczynienia, a jednocześnie modlitwy o łaskę przyjęcia miłosierdzia dla konających. Naszą intencją było pragnienie, by wyjednywane przez Maryję łaski były zarazem przyjęte przez znajdujących się w stanie śmierci duchowej.
Sobota (7.12.19) to czas uczenia nas przez Najświętszą Maryję Pannę trwania w wierze, nawet pomimo braku natychmiast pożądanych symptomów sensu naszych starań. Także w kontekście braku efektów modlitw o nawrócenie dla będących w grobie niewyspowiadanych i nieodpokutowanych grzechów. Złożyliśmy całą nadzieję w zwycięstwie Zmartwychwstałego Pana oraz zapowiedzianym triumfie Niepokalanego Serca Maryi.