PODARUJ IM NIEBO… A PRZEZ TO… PRZYBLIŻ JE SOBIE!

„Wszystkie te dusze są bardzo przeze Mnie umiłowane, wypłacają się Mojej sprawiedliwości. W twojej mocy jest przynieść im ulgę. Niech strumienie krwi Mojej ochłodzą ich upalenie. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj je za nie. O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości. ” (słowa Pana Jezusa do s. Faustyny)