<5 listopada - 8 grudnia> 33-dniowe osobiste rekolekcje, celem zawierzenia się Jezusowi przez Maryję, w duchu objawień św. Ludwika.