Zesłanie Ducha Św. – wigilia

W sobotę, Mszą o 17:00 zaczynam modlitwę o dary Ducha Św.:
MĄDROŚĆ, ROZUM, RADA, MĘSTWO, UMIEJĘTNOŚĆ, POBOŻNOŚĆ, BOJAŹŃ BOŻA. Co oznaczają i czemu służą? O tym niżej, ale każdy ich potrzebuje.

Równie mocno potrzebujemy owoców Ducha Św.:
1.Miłość 2. Radość 3. Pokój 4. Cierpliwość 5. Łaskawość 6. Dobroć 7. Uprzejmość 8. Cichość 9. Wierność 10. Skromność 11. Wstrzemięźliwość 12. Czystość. (pisze o nich Paweł w liście do Galatów 5,22-23)
Chyba każdy może powiedzieć, że przydałoby się mu więcej miłości, radości, cierpliwości… i o to chcemy się modlić!

Od 17 do 20 – pierwsza część, po przerwie na kawę lub herbatę – modlimy się dalej.
Kandydaci do bierzmowania uczestniczą w pierwszej części jako przygotowaniu do przyjęcia sakramentu.


(więcej:
https://pl.aleteia.org/2018/05/20/tradycja-kosciola-mowi-o-12-owocach-ducha-swietego-ile-z-nich-funkcjonuje-w-tobie/ )MĄDROŚĆ – pomaga nam stwierdzić, co w naszym życiu pochodzi od Boga, a co nie. Jest nam potrzebna, żebyśmy zinterpretowali wydarzenia naszego życia – co Bóg przez nie do nas mówi i czego od nas oczekuje. Dzięki mądrości możemy ocenić nasze myśli i pragnienia – czy podobają się Bogu. Kiedy jej nie ma można wpaść w duchowe tarapaty – możemy źle rozeznać swoje powołanie – np. odrzucić głos wzywający nas do życia zakonnego czy – a jak pisał jeden z moich znajomych nawet – poślubić nieodpowiednią osobę.

ROZUM – pomaga nam przyjąć prawdy objawione przez Boga. Bez niego wiele dogmatów Kościoła – jak np. istnienie Trójcy, narodzenie Jezusa z Dziewicy czy realna obecność Chrystusa w Eucharystii – staje się dla nas przeszkodą, budzą wątpliwości. Za to, jeśli masz ten dar nie musisz być teologiem, żeby rozumieć to w co wierzymy, żeby do tego przylgnąć

UMIEJĘTNOŚĆ – pomaga nam łatwo rozeznać wartość stworzeń – czyli rzeczy i osób w naszym życiu oraz tego jak one wpływają na naszą relację z Bogiem. Bez umiejętności bardzo łatwo możemy przemienić takie rzeczy jak pieniądze, dobra materialne, karierę, władzę czy zdrowie w nasze bożki albo fałszywe dobra.

RADA – z daru tego warto korzystać, gdy musimy się zmierzyć z decyzjami, jakie mamy podjąć w naszym życiu osobistymi i zawodowym –dotyczącymi tego jak budować nasze relacje z drugim człowiekiem; jak żyć w małżeństwie – ile dzieci powinniśmy mieć, jak je wychować, ale też decyzjami jak np. zarządzać swoimi pieniędzmi…

POBOŻNOŚĆ – wzbogaca nasze życie duchowe w taki sposób, że w każdym dobrym uczynku pozwala nam szukać okazji do wyrażenia miłość do Boga i wyrażenia Mu czci. Bez pobożności grozi nam np. niebezpieczeństwo kochania bliźniego, ale z powodu naszego samolubstwa – np. czynienia dobra, żeby zaspokoić swoje wyrzuty sumienia czy np. wręczenia pieniążka ubogiemu, żeby dał nam święty spokój. A pobożność pomaga wypatrywać Boga w każdej sytuacji.

MĘSTWO – daje nam nadprzyrodzone siły, dlatego kiedy stajemy twarzą w twarz z jakimiś niebezpieczeństwami, problemami, pokusami, odpowiedzialnością – to stajemy pewni i przekonani, że Bóg nam pomoże. Często wbrew naszej naturze, która każe nam się poddać, zerwać relację, zostawić współmałżonka, porzucić kapłaństwo… Dar męstwa nas umacnia 

BOJAŹŃ BOŻA – choć kojarzy się ze strachem, to budzi w nas miłość, szacunek i cześć wobec Boga. Kiedy te trzy rzeczy w nas są, wtedy ograniczamy pragnienie łatwego życia, władzy, sukcesu i przyjemności. Dzięki temu dar ten pomaga nam uwolnić się z naszych egoistycznych, samolubnych dróg, naszych uzależnień czy też złych nawyków.