Rekolekcje – dzień II, sobota

22.12.2018 A.D.  / „Niewola egipska: najpierw miłość, potem przykazania” /Wj 2-20/

 1. Żydzi idą do Egiptu z biedy, aby zachować życie, ale gubiąc relację z Bogiem, następnie w prześladowaniach – tracąc życie…
 2. Mojżesz – cudownie uratowany w „arce” /2,3/
 3. Bóg widział udręczenie synów Izraela i Bóg postanowił /2,25/
 4. I ukazał mu się anioł Jahwe w płomieniu ognia, [buchającego] z krzaka. Widział, że krzak płonie ogniem, a nie niszczeje /3,1/
  >> płonący krzew: 1.obraz Izraela: cierpią, ale nie zostaną zniszczeni.
                                     2. obraz człowieka: ciało może cierpi, ale dusza nie zginie.
 5. Zawołał Bóg ze środka krzewu: «Mojżeszu, Mojżeszu!» On odpowiedział: «Oto jestem».Powiedział jeszcze Pan: «Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. /3,4.6/
  >> Bóg babci, rodziców, księdza, znajomych, ale czy mój? Wiara = decyzja.
  >> świadectwo Weroniki: „TY, w odróżnieniu od jakiegoś ON”
 6. Pan mówił: «Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z ręki Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej /3,7n/

Mojżesz zaś rzekł Bogu: «Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?» Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: «JESTEM, KTÓRY JESTEM». /3,13n/
>> Imię Boga to obecność  – jestem obecny, znam Twoje cierpienie, jestem z Tobą
>> Pierwsza pokusa szatana: Boga nie ma à nie kocha Cię ànie jest silny

 1. Plagi, czyli „cuda” i „znaki”:
  Wyciągnę przeto rękę i uderzę Egipt różnymi cudami, jakich tam dokonam, a wypuści was./3,20/
  Tak więc, jeśli nie uwierzą i nie przyjmą świadectwa pierwszego znaku, uwierzą świadectwu drugiego znaku. /4,8/
 2. 10 znaków + 5 znaków w drodze = 15 doświadczeń miłości Boga
 3. Maca, niekwaszony chleb, czyli kto jest gotowy na odejście? =Komunia Św.
 4. Czas, by przyjąć Dekalog i jego I przykazanie: Słuchaj! /Pwt 5,1/

2 nogi chrześcijaństwa: MIŁOŚĆ i PRAWO.

11. Lekarstwo na krzys wiary: filakterie! „Będzie to dla ciebie znakiem na ręce i ozdobą między oczami [przypominając], że Pan potężną ręką wywiódł nas z Egiptu„ /Wj 13,16/. Treść: Wj 13, 1–10; 11–16 i Pwt 6, 4–9; 11, 13–21.
Filakterie: głowa (myśl), serce (uczucia), lewa ręka (słabość, uczynki)

2 motywy: pamiętaj o historycznej interwencji Boga i I przykazaniu

 

Moje dziecko, 
Możesz mnie nie znać, ale Ja wiem o Tobie wszystko (Ps 139,1)
Wiem kiedy siedzisz i kiedy wstajesz (Ps 139,2)
Znam wszystkie Twoje drogi (Ps 139,3)
Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone (Mt 10,29-31)
Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz (Rdz 1,27)
We mnie żyjesz, poruszasz się i jesteś (Dz 17,28)
Bo jesteś moim potomstwem (Dz 17,28)
Znałem Cię zanim zostałeś poczęty (Jr 1,4-5)
Wybrałem Ciebie gdy planowałem stworzenie (Ef 1,11-12)
Nie byłeś pomyłką (Ps 139,15)
Wszystkie Twoje dni są zapisane w mojej księdze (Ps 139,16)
Określiłem dokładny czas Twojego urodzenia i miejsce zamieszkania (Dz 17,26)
Jesteś cudownie stworzony (Ps 139,14)
Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki (Ps 139,13)
I byłem pomocny w dniu twoich narodzin (Ps 71,6)
Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają
(J 8,41-44)
Nie jestem odległy i gniewny, jestem pełnią miłości (1 J 4,16)
I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć (1 J 3,1)
Po prostu dlatego, że jesteś moim dzieckiem, a Ja – Twoim Ojcem
(1 J 3,1)
Daję Ci więcej niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić (Mt 7,11)
Bo jestem Ojcem doskonałym (Mt 5,48)
Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki (Jk 1,17)
Zaopatruję cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby (Mt 6,31-33)
Moim planem jest dać ci dobrą przyszłość (Jr 29,11)
Ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną (Jr 31,3)
Moich myśli o Tobie jest więcej niż ziaren piasku na brzegu morza
(Ps 139,17-18)
I cieszę się Tobą, śpiewając z radości (Sof 3,17)
Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra (Jr 32,40)
Gdyż jesteś moją drogocenną własnością (Wj 19,5)
Z całego serca i z całej duszy chcę, byś mieszkał bezpiecznie
(Jr 32,41)
I pokazać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe (Jr 33,3)
Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie (Pwt 4,29)
Rozkoszuj się mną, a dam Ci to, czego pragnie Twoje serce (Ps 37,4)
Bo to Ja daję Ci takie pragnienia (Flp 2,13)
Jestem w stanie dać ci o wiele więcej, niż możesz sobie wyobrazić
(Ef 3,20)
To we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę (2 Tes 2,16-17)
Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich twoich smutkach (2 Kor 1,3-4)
Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie (Ps 34,18)
Tak jak pasterz niosący owieczkę, trzymam Cię blisko mojego serca (Iz 40,11)
Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu (Ap 21,3-4)
I uwolnię od wszelkiego bólu, który znosiłeś na ziemi (Ap21,3-4)
Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak,
jak kocham mojego syna, Jezusa (J 17,23)
Bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie (J 17,26)
On jest wiernym odbiciem mnie samego (Hbr 1,3)
Przyszedł by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie
(Rz 8,31)
By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów (2 Kor 5,18-19)
Jezus umarł żebyśmy – Ty i ja – mogli zostać pojednani
(2 Kor 5,18-19)
Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie
(1 J 4,10)
Oddałem wszystko co kochałem, by zdobyć Twoją miłość (Rz 8,31-32)
Jeśli przyjmiesz dar mojego syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego
(1 J 2,23)
I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości (Rz 8,38-39)
Przyjdź do mnie, a wyprawię największą ucztę,
jaką niebo kiedykolwiek widziało (Łk 15,7)
Zawsze byłem Ojcem i zawsze Nim będę (Ef 3,14-15)
Ale czy Ty… „chcesz być moim dzieckiem?” (J 1,12-13)
Czekam na Ciebie (Łk 15,11-32)

Kocham Cię, TWÓJ Ojciec, Bóg Wszechmogący!